Coach Vitaly Fatyanov Biathlon Sport Complex

Coach Vitaly Fatyanov Biathlon Sport Complex

50 Severo-Vostochnoye Road, P-K

+7 (4152) 49-76-85