Shaman Ethno-Salon

Shaman Ethno-Salon
57 Leninskaya St., P-K (Fleet Alley,
opposite the house “Chaika”)
Komsomolskaya Ploschad Shopping
tel. +7 (962) 216-87-24