Abazhur Hotel

Abazhur Hotel
12 a Kutuzova St., P-K
tel. +7 (4152) 34-11-40